Välkommen på behandling, kurs eller föredrag!

Säkerhet och trygghet är två viktiga hörnstenar i mitt arbete. Jag är medlem i Svenska Akupunkturförbundet TKM, Svenska Homeopaters Riksförbund och Svenska Naturläkarförbundet, vilket för dig bl a innebär att jag:


  • har adekvat utbildning både inom de terapiformer jag jobbar med och inom västerländsk basmedicin
  • innehar patientansvarsförsäkring
  • endast använder sterila engångsnålar
  • uppfyller socialstyrelsens hygienkrav
  • arbetar efter etiska regler och har tystnadsplikt